قابل توجه داوطلبان محترم آزمون سال 1398
متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور جهت تکمیل فرآیند و ارسال اطلاعات از تاریخ 98/7/3 لغایت 98/7/13 اقدام نمایند.‌چهارشنبه 98/7/3