قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
ثبت اطلاعات فرآيند گزينش و همچنين اخذ فرمهاي استعلامات سه گانه از كانون‌‌هاي مربوطه تا تاریخ 96/11/8 تمديد گردیده است.سه شنبه 96/11/3

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
ثبت اطلاعات فرآيند گزينش تا تاريخ 96/11/8 تمديد گرديد. داوطلبان ميتوانند تا تاريخ مذكور نيز نسبت به ويرايش اطلاعات خود اقدام نمایند. همچنين اخذ فرمهاي استعلامات سه گانه از كانون هاي مربوطه تا96/10/30 تمديد گردیده است.

چهار شنبه 96/10/20

قابل توجه متقاضیان محترم کانون استان تهران
احتراما "فعلا" جهت دریافت استعلامات خودداری فرمائید، پس از آماده شدن استعلامات جهت دریافت به جنابعالی از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
سه شنبه 96/10/19

متقاضیان محترم پذیرفته شده آزمون علمی، می توانند از بخش ورود به سیستم متقاضیان ، تا تاریخ 96/10/28 نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.


شنبه 96/10/9

متقاضیان محترم پذیرفته شده آزمون علمی، خواهشمند است جهت تکمیل اطلاعات از ساعت 12 ظهر مراجعه نمایید.


شنبه 96/10/9

متقاضیان محترم پذیرفته شده آزمون علمی، اطلاعیه های تکمیلی فرآیند گزینش آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 95، متعاقبا اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است اطلاع رسانی ادامه روند آزمون و گزینش صرفا از طریق سایت شورایعالی به آدرس www.scioe.org   انجام خواهد شد.


دوشنبه 96/10/4