قابل توجه متقاضیان محترم رشته امور وسائط نقلیه موتوری زمینی آزمون 95
متقاضیان محترم می توانند جهت تکمیل فرآیند و ارسال اطلاعات از تاریخ 97/4/5 لغایت 97/4/12 و از بخش "ورود به سیستم متقاضیان" اقدام نمایند.سه‌شنبه 97/4/5

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
متقاضیانی که در مهلت تعیین شده موفق به ثبت اینترنتی اطلاعات فرآیند گزینش نشده‌اند، می توانند جهت تکمیل فرآیند و ارسال اطلاعات از تاریخ 97/2/1 لغایت 97/2/7 اقدام نمایند.شنبه 97/2/1

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
آخرین مهلت ثبت اطلاعات فرآیند گزینش به پایان رسیده است. مراحل بعدی فرآیند گزینش متعاقبا اعلام میگردد.سه شنبه 96/11/24

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
باتوجه به پایان یافتن فرصت ثبت نام، متقاضیانی که موفق به ثبت کامل اطلاعات و همچنین درج فرمهای درخواستی (اعم از فرم سه برگی کمیسیون ماده13، فرمهای وثاقت و سوابق کار) در سامانه نشده‌اند ، می‌بایست اصل فرم‌ها را در زمان مصاحبه‌ی حضوری (که تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام میگردد) به همراه داشته باشند.دوشنبه 96/11/16

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
متقاضیانی که موفق به ثبت نام و تکمیل فرمها نشده‌اند، میتوانند برای آخرین بار از تاریخ 96/11/17 ساعت 12 ظهر لغایت 96/11/23 نسبت به ثبت اطلاعات و تکمیل فرمها اقدام نمایند.دوشنبه 96/11/16

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
هر داوطلب می بایست مبلغ 1,000,000 ریال به شماره حساب 0218734841004 نزد بانک ملی به نام شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری جهت انجام فرآیند گزینش واریز نموده و اصل فیش پرداختی و سایر مدارک را در زمان مصاحبه حضوری که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد، همراه داشته باشد.دوشنبه 96/11/16

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
مهلت ثبت اطلاعات فرآیند گزینش و همچنین اخذ فرمهای استعلامات سه گانه به پایان رسیده است. مراحل بعدی گزینش متعاقبا اعلام خواهد شد.یکشنبه 96/11/15

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
آخرين مهلت ثبت اطلاعات فرآيند گزينش و همچنين اخذ فرمهاي استعلامات سه‌گانه از كانونهاي مربوطه تا تاريخ 96/11/14 تمديد ميگردد.شنبه 96/11/7

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
ثبت اطلاعات فرآيند گزينش و همچنين اخذ فرمهاي استعلامات سه گانه از كانون‌‌هاي مربوطه تا تاریخ 96/11/8 تمديد گردیده است.سه شنبه 96/11/3

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
ثبت اطلاعات فرآيند گزينش تا تاريخ 96/11/8 تمديد گرديد. داوطلبان ميتوانند تا تاريخ مذكور نيز نسبت به ويرايش اطلاعات خود اقدام نمایند. همچنين اخذ فرمهاي استعلامات سه گانه از كانون هاي مربوطه تا96/10/30 تمديد گردیده است.

چهار شنبه 96/10/20

قابل توجه متقاضیان محترم کانون استان تهران
احتراما "فعلا" جهت دریافت استعلامات خودداری فرمائید، پس از آماده شدن استعلامات جهت دریافت به جنابعالی از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
سه شنبه 96/10/19

متقاضیان محترم پذیرفته شده آزمون علمی، می توانند از بخش ورود به سیستم متقاضیان ، تا تاریخ 96/10/28 نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.


شنبه 96/10/9

متقاضیان محترم پذیرفته شده آزمون علمی، خواهشمند است جهت تکمیل اطلاعات از ساعت 12 ظهر مراجعه نمایید.


شنبه 96/10/9

متقاضیان محترم پذیرفته شده آزمون علمی، اطلاعیه های تکمیلی فرآیند گزینش آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 95، متعاقبا اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است اطلاع رسانی ادامه روند آزمون و گزینش صرفا از طریق سایت شورایعالی به آدرس www.scioe.org   انجام خواهد شد.


دوشنبه 96/10/4